GEODETA Zbigniew Banaszkiewicz, upr. 12778

ul. Inżynierska 4, budynek N, pok. 20
503 393 599
zb.geodeta@gmail.com

Geodezyjna obsługa inwestycji
Celem jest zapewnienie inwestorowi profesjonalnej obsługi w zakresie przygotowania i sporządzania dokumentów geodezyjnych. Usługa obejmuje przygotowanie do rozpoczęcia realizacji, realizację oraz etap po wykonawczy.
Firma GEO KOMPLET posiada uprawnienia do świadczenia usług geodezyjnych na obszarze kraju
Pracujemy w nowych technologiach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu pomiarowego wiodących firm. Wykorzystujemy Tachimetry z funkcją bez lustrową i odbiorniki GPS, oprogramowanie obliczeniowego np. GEONET, Winkalk, programy graficzne do opracowań mapowych np. Ew-Mapa – w wykorzystaniem rozwiązań projektowych na bazie programu AutoCAD.

O FIRMIE GEO KOMPLET

 

Najlepszy geodeta w Lublinie

Szukasz usług geodezyjnych w mieście Lublin?

 

  Historia firmy sięga 1995 roku. Gdyż pod tą datą została zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych w U.M. Lublin pod nazwą Zbigniew Banaszkiewicz. Działalność była prowadzona nieprzerwanie do 27.12.2011 roku w którym to terminie na żądanie pracodawcy OPGK w Lublinie została zawieszona do dnia 01.05.2013 r, i od tego dnia już z aktualną nazwą GEO-KOMPLET.

   Obsługa Inwestycji Zbigniew Banaszkiewicz wznowiła niezależną działalność w zakresie zgodnym z wpisem CEIDG.

 

Zbigniew Banaszkiewicz dobry geodeta z Lublina.

  Pracujemy w nowych technologiach z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego firm TOPCON i Leica, tachimetry z funkcją bez lustrową i odbiorniki GPS, oprogramowania obliczeniowego, GEONET, Winkalk, C-GEO, programy graficzne do opracowań mapowych Ew-Mapa i Geo-mapa. Zajmujemy się kompletem zagadnień związanych z geodezją w zakresie obejmującym procesy inwestycyjne począwszy od zagadnień z możliwością jej przeprowadzenia na terenie będącym w zainteresowaniu Inwestora w świetle obowiązujących przepisów prawa miejscowego i obowiązujących rozporządzeń i ustaw.

Szanujemy czas naszych Klientów,
dlatego przyjęte zlecenia realizujemy:
terminowo, rzetelnie i fachowo.

OFERUJEMY PROFESJONALNE USŁUGI

 

Oferujemy mapy do celów projektowych na terenie Lublina

Na życzenie Klienta wykonamy rónież mapy geodezyjne w mieście Lublin

 

  Sporządzamy kompletną dokumentację geodezyjną pod wszelkie inwestycje począwszy od aktualizacji map, projektów podziałów, dokumentacji geodezyjnej inwestycji w czasie jej realizacji i po jej zakończeniu map geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej uczestniczymy w rozwiązywaniu problemów inwestora na każdym etapie poprzez w doradztwo techniczne i wyjaśnianie przepisów w ramach których jest prowadzona inwestycja. Pod magicznym słowem inwestycja rozumiemy zarówno budowę przyłączy mediów do budynku jak i planowaną jego budowę począwszy od wskazania terenu który przypadł do gustu inwestorowi jak i duże inwestycje związane z przemysłem, handlem lub innymi sprawami publicznymi oraz potrzebami społecznymi i prywatnymi.

usługi geodezyjne lublin Zbigniew Banaszkiewicz dobry geodeta z Lublina.


  Zadania wykonujemy w oparciu o osoby mające stosowne uprawnienia do wykonywania robót geodezyjnych dla poszczególnych ich zakresów, odpowiednie doświadczenie do zadania oraz otwartość na zapytania dotyczące inwestycji.

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI
Kompletna informacja w zakresie: celu, wykonania,
efektu końcowego w aktualnym stanie przepisów prawa.

ZAKRESY UPRAWNIENIEŃ GEODEZYJNYCH

 

Jesteś z Lublina i chcesz wykonać podziały działek?

Wykonamy profesjonalne pomiary powierzchni w Lublinie

 

   Firma GEO KOMPLET posiada uprawnienia do świadczenia usług geodezyjnych na obszarze kraju (w zakresie 1,2,4). Większość zleceń wykonuje na terenie miasta Lublin i obszarze woj. lubelskiego.

Usługi obejmują zakresy uprawnień geodezyjnych:

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjneZakres 1 - Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne:
obejmuje wszelkie pomiary wymagające dokładności spełniające obowiązujące przepisy i standardy geodezyjne. Poza pomiarami wymagającymi uprawnień z zakresu 2 i 4. Zakres 1 obejmuje sporządzenie map do celów projektowych dla obszarów na których istnieją jednoznaczne dokumenty opisujące granice i określające punkty ich załamania zgodnie z obowiązującymi standardami, tyczenie obiektów w terenie na obszarach opisanych powyżej oraz osi głównych i pomocniczych na tych obiektach lub obiektach których posadowienie na gruncie określił wykonawca z zakresem 4. pozostałe pomiary sytuacyjne i wysokościowe wraz z inwentaryzacyjnymi oraz sporządzenie szkiców i map obejmuje zakres uprawnień 1.

Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, podziały, rozgraniczeniaZakres 2 – Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, podziały, rozgraniczenia:
obejmuje wyjaśnienia stanu dokumentów geodezyjnych i prawnych dla nieruchomości lub jej części, sporządzanie map do regulacji stanów prawnych, map z projektami podziałów w celu utworzenia nowych działek jako części nieruchomości, poszukiwanie wraz ze zlecającym najbardziej korzystnych rozwiązań leżących w jego interesie, ustalanie punktów załamania granic, (wznowienia)- odtwarzanie miejsc położenia puntów załamania granic z dokumentów geodezyjnych spełniających standardy pomiaru-(art. 39 ustawy), procedury w trybie rozgraniczenia. Sporządzenie dokumentów geodezyjnych mogących rodzić skutki prawne.

Geodezyjna Obsługa Inwestycji, począwszy od etapu planowaniaZakres 4 – Geodezyjna Obsługa Inwestycji, począwszy od etapu planowania:
obejmuje badanie struktur własności na obszarze przewidzianym pod inwestycję, spójności dokumentów geodezyjnych z prawnymi i regulację stanów prawnych, sporządzanie kosztorysów i harmonogramów robót geodezyjnych leżących w gestii inwestora, sporządzanie map do celów poglądowych i projektowych, pomiary dokumentacyjne dla inwestora w trakcie realizacji inwestycji w zakresie osnów realizacyjnych, tyczenia obiektów, badanie konstrukcji i budowli w zakresie stabilności i pionowości, monitoring geodezyjny zgodnie z projektem lub na życzenie inwestora. Sporządzanie geodezyjnej dokumentacji po wykonawczej i zestawień lub opracowań graficznych wyników obserwacji do sporządzania opinii lub interpretacji przez rzeczoznawców budowlanych z odpowiednich dziedzin budownictwa.

Pomiary niewykonalne istnieją?
Wyobraźnia nie ma granic.

WAŻNE DOKUMENTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I FIRM

 

Profesjonalne i tanie rozgraniczenia działek Lublin

Przepisowo wznawiamy granice działek w mieście Lublin

 

dowload
USTAWA PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
dowload
USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

dowload
KODEKS CYWILNY

 

 

dowload
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
dowload
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZGŁASZANIA ROBÓT GEODEZYJNYCH

dowload
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

 

 

dowload
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO
dowload
WNIOSEK O UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

dowload
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

GEO KOMPLET to 30 lat praktyki,  20 lat doświadczenia w prowadzeniu firmy zdobywanego przy projektach realizowanych w kraju i zagranicą.

NASZE WYBRANE REALIZACJE

Oferujemy wiedzę sprawdzoną w praktyce, wspartą najnowocześniejszym sprzętem firm.

SKONTAKTUJ SIĘ Z GEO KOMPLET

 

Szukasz dobrego Geodety z Lublina?

Firma geodezyjna z Lublina GEOKOMPLET

 

  Jeśli masz pytania związane z praktycznymi lub technicznymi aspektami naszej działalności prosimy o kontakt a nasi pracownicy udzielą wyczerpującej odpowiedzi.

GEO KOMPLET Zbigniew Banaszkiewicz

ul. Inżynierska 4, budynek N, pok. 20

503-393-599

zb.geodeta@gmail.com

NIP 946-156-99-32, Regon 430457608

 

uprawniony geodeta: Zbigniew Banaszkiewicz, upr. 12778

POTRZEBUJESZ SPECJALISTYCZNEJ PORADY?

Skontaktuj się z naszą firmą GEO KOMPLET.
Dbamy o dobrą współpracę z Klientami i zawsze służymy im ogromnym wsparciem.

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI
Mapy do projektów, podziały, tyczenia,
inwentaryzacje, pomiary geodezyjne.

All Rights Reserved © 2017 - www.geo-komplet.pl

Projekt graficzny i wykonanie: www.epix.com.pl